Białowieża – Szlak Tatarski


I dzień: Tyrkocin – kościół św. Tójcy, Białystok – Zespół Parkowo – Pałacowy Branieckich II dzień: Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów, Szlak Dębów Królewskich i Wielkicj Książąt Litewskich, Hajnówka- Sobór Świętej Trójcy III dzień: Szlak Tatarski – Bohomik (Mizar), Kryszynian (meczet).