Hajduszoboszlo (Węgry)


Hajduszoboszlo: pobyt na basenach termalnych Eger: bazylika, kościół minorytów, turecki minaret (jedyny w tej części Europy), twierdza – Muzeum Broni, Malarstwa i Sala Tortur zamiennie z kąpielą w tutejszych basenach termalnych; Hortobay – Park Narodowy Puszty Węgierskie.