Warszawa


Zamek Królewski lub pałac w Wilanowie, Stare Miasto i Park Łazienkowski lub Cmentarz na Powązkach, seans w kinie.