Lwów i Kresy Wschodnie


Lwów – Stare Miasto, Katedra, Uniwersytet Lwowski, Cmentarz Łyczakowski, Teatr Wielki, Czerniowce (przed wojną należące do Rumunii) – zwiedzanie miasta z pałacem Metropolitów Bukowińskich (obecnie uniwersytet), placem Teatralnym i imponującym gmachem teatru, soborem katedralnym św. Ducha, kościołem ormiańskim, Chocim nad Dniestrem (niegdyś na rzece przebiegała granica polsko-turecka) – zwiedzanie fortecy (miejsca słynnego zwycięstwa Sobieskiego nad Turkami), zwiedzanie Okopów św. Trójcy (ruin warowni u ujścia Zbruczu do Dniestru, słynnych jako miejsce urodzenia twórcy chasydyzmu i akcji Nie Boskiej Komedii), Kamieniec Podolski – zwiedzanie słynnej twierdzy opisanej w Panu Wołodyjowskim, spacer mostem tureckim do starego miasta z otaczającymi je murami miejskimi, katedrą św. Piotra oraz trzema dzielnicami: polską, ruską i ormiańską.