Wilno – Troki – Druskienniki / Konwo


Wilno – Plac Katedralny, Katedra, Wzgórze Giedymina, kościoły, klasztor bazylianów, Zaułek Bernardyński, dom Adama Mickiewicza, Ostra Brama, kościół św. Piotra i Pawła, kościół św. Anny, Góra Trzech Krzyży, Ratusz, Cmentarz na Rossie; Troki – zamek Wielkich Książąt Litewskich, Druskienniki – spacer po parku zdrojowym w największym litewskim uzdrowisku, Kowno – ruiny zamku Witolda, Muzeum Diabłów.