Ciechocinek – Golub Dobrzyń


 

Ciechocinek: Park Zdrojowy z zabytkowymi tężniami, warzelnia soli, zegar kwiatowy
Golub-Dobrzyń: Gotycki Zamek Anny Wazówny podarowany przez Króla Zygmunta III.